Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Motioner’ Category

En av Håvets arbetsgrupper, Analys- och utvärderingsgruppen, har tillsammans med ytterligare en fullvärdig medlem förfasats över bristen på transparens avseende föreningens rekordfiskar, och reglerna för dito, och manar nu till förändring.

I dagsläget finns det bland annat ett antal fiskar som räknas in bland rekorden men vars trovärdighet bör ifrågasättas då viktig information såsom bild och vittne saknas. Oacceptabelt anses vidare det faktum att flertalet av fiskarna är tagna vid en tidpunkt då de berörda fångstmännen inte ägde medlemskap i klubben. Om Håvet Jakt- och Sportfiskeklubb menar allvar med sin ambition med att vara en seriös förening är en förändring ett måste!

Analys- och utvärderingsgruppen kräver följande:

– Alla fiskar som är tagna vid en tidpunkt då berörd fångstman ej ägde medlemskap i klubben, stryks 2013-04-01.

– Alla fiskar som ej kan verifieras med ett foto stryks 2013-04-01 (Rekordfisk som i dagsläget icke är verifierad kvarstår om bild kan uppvisas innan 2013-04-01)

– Alla fiskar som anmäls som rekordfiskar skall naturligtvis fångats med reko metoder, dvs. godkända sportfiskemetoder, enligt dogmen ”sunt förnuft” (inte rev, ståndkrok, utterbräda, nät, plankstek, petflaska, mörtstuga, gäddsax, dynamit, kastnät, trålfiske, ryssja, ”pulefiske”, kräftbur etc.) Fiske med ljuster, pilbåge och harpun granskas från fall till fall.

Nedan följer lista över förenings samtliga rekord. Fetmarkerade fångster saknar med ovanstående regelförändringar legitimitet.  Vi är medvetna om att detta vid en första anblick kan anses som kränkande mot klubbens medlemmar men vi menar att detta är ett viktigt och nödvändigt för föreningens framtid.

Abborre         1700g            Markus Thulin                    2000              (Brist på foto, inte medlem vid angiven tidpunkt, oklar fångstplats)

Braxen          2100g            Viktor Åsbrink                   2001              (Brist på foto, oklart fångstdatum, oklar fångstmetod)

Bäckröding   350g              Alexander Alfredsson        2006              (Brist på foto)

Gråsej            1600g            Robin Larsson                    2004              (Brist på foto, inte medlem vid angiven tidpunkt)

Gös               4200g            Markus Thulin                    2009

Gädda           12350g          Markus Thulin                    2012

Havsöring     2230g            Robin Larsson                    2003              (Brist på foto, inte medlem vid angiven tidpunkt)

Id                  1000g            Markus Thulin                    2000              (Brist på foto, inte medlem vid angiven tidpunkt, oklar fångstplats)

Insjölax         2410g            Robin Larsson                    2004              (Brist på foto, inte medlem vid angiven tidpunkt)

Insjööring      5000g            Robin Larsson                    2010

Lake              1000g            Robin Larsson                    2010

Makrill          1390g            Martin Johansson                2009

Näbbgädda   700g              Markus Thulin                    2000              (Brist på foto, inte medlem vid angiven tidpunkt)

Pigghaj          5500g            Martin Johansson                2010

Regnbåge      3600g            Alexander Alfredsson        2002              (Inte medlem vid angiven tidpunkt)

Torsk             5700g            Robin Larsson                    2002              (Brist på foto, inte medlem vid angiven tidpunkt)

Ål                  750g              Viktor Åsbrink                   2010

Vi vet att det finns ytterligare rekord som aldrig har anmälts. Vi manar därför er att sända in allt ni har, så att en ny, reviderad rekordlista kan publiceras inom en snar framtid. Anmälan görs genom denna blankett (Rekordfisk), en godkänd anmälan kräver att alla obligatoriska fält är ifyllda. Utlandsfångade fiskar anmäls i och med denna reform till en separat lista, se exempel nedan:

Torsk (Saltströmmen, Norge) xxx g osv.

Torsk (Öresund, Sverige) xxx g osv.

Laxfiskar som kan fångas i både rinnande vatten, insjö och i hav kommer hädanefter presenteras som skilda rekordfångster, se exempel nedan:

Öring (Hotagen) xxx g

Öring (Viskan) xxx g

Öring (Pukaviksbukten) xxx g

Alexander, då du är på resande fot får du dispens för bäckrödingen tills dess att du är hemma och först då har möjlighet att verifiera den.

Då vi är en demokratisk förening krävs majoritet bland föreningens medlemmar för att denna förändring skall vinna laga kraft. Vänligen ange din röst nedan:

Röstningen är öppen till och med 2013-03-29 kl. 12.00. Det resultat som då råder kommer avgöra klubbens ställning i frågan.

Analys- och Utvärderingsgruppen

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: